Tuần sinh hoạt công dân - HSSV  (05-09-2015)

 

THÔNG BÁO

Về công tác Học tập chính trị và "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV"

đối với tân sinh viên năm học 2015 – 2016

 

Thời gian thực hiện: các ngày 16, 17, 19 tháng 9 năm 2015.

Thời gian bắt đầu: 7 giờ (buổi sáng), 13 giờ 30 phút (buổi chiều).

Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

Lịch sinh hoạt cụ thể:

    +  Nhóm 1 (cả ngày 16/9/2015) dành cho các tân sinh viên đã nộp hồ sơ nhập học đợt 1, gồm các lớp:

        -  Công nghệ thực phẩm

        -  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

        -  Kỹ thuật phần mềm

    +  Nhóm 2 (cả ngày 17/9/2015), dành cho các tân sinh viên đã nộp hồ sơ nhập học đợt 1, gồm các lớp:

        -  Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

        -  Quản lý công nghiệp

        -  Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

        -  Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

        -  Hệ thống thông tin

        -  Khoa học máy tính

        -  Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

        -  Quản lý xây dựng 

    +  Nhóm 3 (cả ngày 19/9/2015), dành cho các tân sinh viên đã nộp hồ sơ nhập học đợt bổ sung, gồm các lớp:

        -  Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

        -  Quản lý công nghiệp

        -  Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

        -  Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

        -  Hệ thống thông tin

        -  Khoa học máy tính

        -  Kỹ thuật phần mềm

        -  Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

        -  Quản lý xây dựng 

 

 

 

Hình ảnh

Thông tin nội bộ

Hình ảnh hoạt động

Khoa học - Công nghệ

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn