Thông báo về việc tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy, khóa 1 (2013 - 2017)

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp

Đại học chính quy, khóa 1 (2013 - 2017)

          Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thông báo đến sinh viên, về việc tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy, khóa 1 (2013 - 2017) cụ thể như sau:

- Thời gian tập dợt lễ: 15 giờ 00, thứ Sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường A, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (Sinh viên mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh để nhận lễ phục).

- Lễ tốt nghiệp chính thức: 07 giờ 00 phút, thứ Bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường A, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo liên kết tuyển sinh Đại học VLVH, Từ xa và Liên thông năm 2017

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ liên kết với các trường Đại học đào tạo cấp bằng Đại học; Đại học bằng thứ 2 (hệ VHVL); Đại học Từ xa; Đại học liên thông từ trung cấp, cao đẳng; thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và đào tạo trình độ Thạc sĩ.

 Xem chi tiết

 Hình thức xét tuyển Đại học VLVH 2017 liên kết với trường Đại học Cần Thơ.

 Xem chi tiết

Hình ảnh

Thông tin nội bộ

Hình ảnh hoạt động

Khoa học - Công nghệ

Facebook

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn