Thống kê

  • Online 34
  • Hôm nay 1,900
  • Hôm qua 2,382
  • Tổng 6,457,187
Quy trình xin cấp giấy xác nhận để vay vốn, để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và mục đích khác  (08-08-2019)

Phòng Chính trị - Quản lý Sinh viên cung cấp các loại giấy xác nhận trực tuyến:

- Giấy xác nhận để vay vốn

- Giấy xác nhận để tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự

- Giấy xác nhận sinh viên chính quy của Trường

Sinh viên đăng kí tại đây

Lưu ý: Sinh viên nhận giấy xác nhận tại phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên vào chiều thứ 2, chiều thứ 4, chiều thứ 6 hàng tuần

Xem tiếp
Quy trình xét học bổng khuyến khích học kì cho sinh viên chính quy  (04-06-2019)
Xem tiếp
Quy trình xin xác nhận trợ cấp xã hội  (29-03-2018)
Xem tiếp
Quy trình tiếp nhận sinh viên bảo lưu kết quả học tập  (06-09-2017)
Xem tiếp
Quy trình tiếp nhận sinh viên xin học lại sau thời gian tạm nghỉ học  (06-09-2017)
Xem tiếp
Quy trình tiếp nhận đơn xin miễn giảm học phí  (06-09-2017)
Xem tiếp
Quy trình xin cấp lại thẻ sinh viên  (06-09-2017)
Xem tiếp
Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn