Thống kê

  • Online 36
  • Hôm nay 1,822
  • Hôm qua 2,382
  • Tổng 6,457,109
Biểu mẫu dành cho Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở  (10-04-2018)

 Đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở

Tổng hợp danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở của Khoa.. năm ..

Thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở

Biên bản họp hội đồng đánh giá đề cương chi  tiết

Hợp đồng triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ

Đơn xin dừng thực hiện đề tài

Báo cáo tình hình thực hiện

Đơn xin gia hạn đề tài NCKH 

Đơn xin báo cáo nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

Thông tin kết quả nghiên cứu

Phiếu đánh giá đề cương chi tiết

Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu

Phiếu nhận xét phản biện

Báo cáo định kỳ tiến đột hực hiện đề tài

Giấy đề nghị thanh toán kinh phí thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở

Giấy thay đổi thời gian thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở

Xem tiếp
Biểu mẫu dành cho Bài giảng  (07-12-2017)

 Danh sách đăng ký biên soạn bài giảng

Phiếu nhận xét của phản biện

Phiếu đánh giá bài giảng của Hội đồng

Biên bản thẩm định bài giảng cấp khoa

Biên bản thẩm định bài giảng cấp trường

Phiếu đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định cấp khoa

Phiếu đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định cấp trường

Xem tiếp
Biểu mẫu dành cho giáo trình  (06-12-2017)

Phiếu nhận xét của phản biện

Phiếu đánh giá thẩm định giáo trình

Biên bản thẩm định giáo trình

Phiếu đề nghị thành lập hội đồng thẩm định giáo trình

Xem tiếp
Bài báo khoa học  (06-12-2017)

 Danh sách bài báo khoa học trong nước

Danh sách bài báo khoa học quốc tế

Xem tiếp
CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO BÁO CÁO KHOA HỌC  (23-10-2017)

 Danh sách cán bộ, giảng viên đăng ký báo cáo khoa học

Thể thức trình bày báo cáo khoa học

Danh sách cán bộ, giảng viên tham dự báo cáo khoa học

Danh sách sinh viên tham dự báo cáo khoa học

Biên bản báo cáo khoa học

Phiếu đánh giá chất lượng báo cáo khoa học (dành cho chủ tọa)

Phiếu đánh giá chất lượng báo cáo khoa học (dành cho người tham dự)

 

Xem tiếp
BIỂU MẪU DÀNH CHO GIẢI PHÁP SÁNG KIẾN  (04-10-2017)

 Biểu mẫu đăng ký giải pháp sáng kiến

Biểu mẫu đăng ký bổ sung giải pháp sáng kiến

Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện sáng kiến

Biểu mẫu tổng hợp đề nghị xét công nhận giải pháp sáng kiến

Biểu mẫu biên bản họp đánh giá giải pháp, sáng kiến

Xem tiếp
Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn