QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠI TRƯỜNG  (17-05-2018)

Phòng NCKH - HTQT - DA thông báo việc ban hành Quy định quản lý hoạt động Khoa học công nghệ tại trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (file đính kèm).

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành thay thế cho Quyết định số 02/QĐ-ĐHKTCN ngày 03 tháng 01 năm 2014.

Trân trọng.

TIN NỘI BỘ

THƯ VIỆN SỐ

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn