Thông báo mời các đơn vị tham gia chào giá mua sắm dù sự kiện phục vụ giảng dạy môn giáo dục thể chất  (17-06-2018)

 

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn