Thông báo mời các đơn vị tham gia chào giá mua sắm túi đựng bài thi, túi đựng đề thi, túi đựng đáp án, cải tạo phòng học, mua sắm kệ, tủ phòng thí nghiệm  (17-10-2019)

Thông tin chào giá mua sắm túi đựng bài thi, túi đựng đề thi, túi đựng đáp án, xem tại đây

Thông tin chào giá cải tạo phòng học, xem tại đây

Thông tin chào giá mua sắm kệ, tủ phòng thí nghiệm, xem tại đây

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn