TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

256 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

  Điện thoại: (0292) 3891302 - 3894050, Fax: 07103.894103  

     Trung tâm Đào tạo, Bối dưỡng và Chuyển giao công nghệ được thành lập theo Quyết định số 26/QĐ-ĐHKTCN, ngày 31 tháng 01 năm 2015 của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

     Chức năng của Trung tâm là tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và quản lý liên kết, hợp tác đào tạo với các trường Đại học trong và ngoài nước, mở các lớp đào tạo tại địa phương, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, chuyên môn nghiệp vụ, chuyển giao công nghệ phục vụ đối tượng có nhu cầu

     Trung tâm có nhiệm vụ:

      - Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo phân công của Hiệu trưởng.

     - Là đầu mối phối hợp với các cơ quan đơn vị, các trường đại học, các sở ban ngành…, xác định nhu cầu và khả năng cung cấp các dịch vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ.

    - Liên kết và quản lý đào tạo hệ Cao đẳng, Đại học không chính quy theo nhu cầu của các địa phương.

      - Mở các lớp hệ thống kiến thức, đào tạo ngắn hạn, chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ.


Giám đốc: ThS. Nguyễn Đăng Khoa

Di động: 0917.273266

Email: ndkhoa@ctuet.edu.vn


Chuyên viên:  Cô Trần Xuân Thanh

Di động: 0989.315318

Email:txthanh@ctuet.edu.vn

Quản lý các khối trường liên kết

- Trường Đại học Mở (Hệ vừa làm vừa học - Các lớp ban ngày). 

- Trường Đại học Kiến trúc TPHCM (Hệ vừa làm vừa học - Các lớp ban ngày).  

- Trường Đại học Bách Khoa TPHCM (Hệ vừa làm vừa học - Các lớp ban ngày). 

- Trường Đại học KHXH & NV TPHCM (Hệ vừa làm vừa học - Các lớp ban ngày).

- Trường Đại học Luật TPHCM (Hệ vừa làm vừa học - Các lớp ban ngày).  

- Trường Đại học Cần Thơ (Hệ Từ xa).

- Trường Đại học Mở TPHCM (Hệ Từ xa).

- Trường Đại học Huế (Hệ Từ xa)


Chuyên viên: Thầy Lê Hoàng Minh

Di động: 0933.101909

Email:lhminh@ctuet.edu.vn

Quản lý các khối trường liên kết

- Trường Đại học Cần Thơ (Hệ vừa làm vừa học_Các lớp ban đêm). 

- Trường Đại học Mở TPHCM (Hệ vừa làm vừa học _Các lớp ban đêm). 

- Trường Đại học KHXH&NV TPHCM (Hệ vừa làm vừa học _Các lớp Ban đêm).

- Trường Đại học Nha Trang (Hệ vừa làm vừa học _Các lớp Ban đêm). 


Chuyên viên: Thạc sĩ Nguyễn Minh Tân

Di động: 0919.000.757

Email:nmtan@ctuet.edu.vn

Quản lý các khối trường hợp tác sau Đại học

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 - Trường Đại học Điện lực.

 - Trường Đại học Đồng Tháp.

- Phụ trách công tác quảng cáo, quảng bá cho trường. 

 

TIN NỘI BỘ

THƯ VIỆN SỐ

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn